Helvacı Hukuk Ofisi

Bankacılık & Finans Hukuku

Bankacılık & Finans Hukuku

Helvacı Hukuk Ofisi, Bankacılık ve Finans Hukuku alanında müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Özellikle bankalar, kredi alanlar, çeşitli finansal kuruluşlar ve benzeri alanlarda/durumlarda müvekkiller bu hizmetten faydalanabilmek için büromuza müracaat edebilirler.

Finans Hukuku Nedir?

Bankacılık ve Finans Hukuku; bankaların kuruluşu, yabancı bankaların ülkemizde şube açmaları, kalkınma ve yatırım bankalarının kuruluşu, kredi sözleşmelerinin hazırlanması, kredi sözleşme görüşmelerinin yapılması gibi birçok konuyu denetleme, gerçekleştirme ve takip etme işlemlerinin bulunduğu hukuk dalıdır. Bankacılık ve Finans Hukuku kapsamına Sermaye ve Piyasalar Kurumu ile ilgili olan işlemler de girmektedir.

Finans hukuku avukatları faktöring veya finansal organizasyon ile ilgili olarak da danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedirler. Hem uluslararası hem de ulusal finansal kiralama şirketleri de bu hukuk alanından destek sağlayabilirler.

Finans avukatı hizmeti alabileceğiniz büromuzda iki farklı alternatif bulunmaktadır. Helvacı Hukuk Ofisi’nden danışmanlık ya da dava avukatlığı hizmeti alınabilir.

Büromuzdaki bazı danışmanlık ve avukatlık hizmetleri:

 • Kredi kuruluşları ile ilgili ( Yapıları, organizasyonları, işleyişleri vb.) bilgilendirme
 • Bankalar Hukuku ile ilgili bilgilendirme
 • Yapılan kredi sözleşmelerinin kontrol edilmesi
 • Şirketin finansal işlerinin denetlenmesi
 • Finansal kiralama
 • Proje ve mal finansmanları
 • Sermaye piyasaları
 • Varlık finansmanı
 • Yapılandırılmış finansmanlar
 • Kredi sözleşmeleri sebebiyle ortaya çıkan davalar
 • Hak ve alacakların takip edilmesi
 • Teminat veya ipotek ile ilgili açılan davalar
 • Faktöring ve leasing davaları
 • Uluslararası ticaret finansmanlarının kontrol edilmesi, denetlenmesi
 • Diğer

İstanbul banka avukatı için Helvacı Hukuk Ofisi’nin danışmanlık ve dava hizmetlerinden yararlanılabilir. Bu alandaki her türlü tahkim ve yargılama yöntemlerinin takibi hem yurt genelinde hem de uluslararası boyutlarda gerçekleştirilmektedir. Ticari sözleşmeler nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve açılan davalar için büromuz hizmet sunmaktadır. Açılan davaların takiplerinin gerçekleştirilmesi, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü ve tahkim süreçleri hizmet kapsamımız içindedir.

Banka Avukatı Ne Yapar?

Helvacı Hukuk Ofisi’nin birçok faaliyet alanlarından biri olan Bankacılık ve Finans Hukuku ile ilgili olarak bankaların ve birçok finansal kuruluşun hukuki işlemlerinin takibini yürütüyoruz. Bankacılık işlemleri gittikçe daha yoğun ve daha kapsamlı bir hale gelmektedir. Banka davalarına bakan avukatlar bu hukuk alanında çok sayıda ve önemli detaya hakim olmak zorundadırlar.

İstanbul Maltepe hukuk ofisimizde finansal konularda etkili bir avukatlık hizmeti sunulmaktadır. Üstte saydığımız hizmetlerin yanı sıra bankaların ve kurumların kendi çalışanlarıyla yaşadığı sorunlarda da ofisimizden danışmanlık hizmeti alınabilmektedir. Ayrıca bankaların birleşmeleri, satılmaları ya da devredilmeleri, uluslararası faaliyet gösteren mali şirketlerin ülkemizdeki ortaklıkları ya da yatırımları, Off-shore yatırımları, icra hukuku, alacak yönetimi ve risk raporlama gibi çok geniş kapsamlı bir ağda dava ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Banka davalarına bakan avukatlar bu alandaki gelişmelerin hem kişilerin bireysel hem de ülke ekonomisi için olan önemini farkındadırlar. Bu açıdan finans alanında yaşanan her türlü gelişme ekonominin ne yönde gideceğini ve ne hızda gelişeceğini de belirlemiş olacaktır. Gözden kaçan küçük bir detay sonradan büyük sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle Bankacılık ve Finans Hukuku alanında seçilecek olan avukatın bu konuda uzmanlaşmış ve tecrübeli bir isim olması önemlidir.

Mali piyasalarda istikrar ve güvenin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca kredi sisteminin işleyişinin de etkin olabilmesi gerekmektedir. Bankacılık ve Finans Hukuku’nun alanına giren bu ve benzeri konularda finans avukatı İstanbul için Helvacı Hukuk Ofisi’nden avukatlık/danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Hizmetlerimiz sadece yurt içi değil aynı zamanda uluslararası nitelikte olmaktadır. Müvekkillerin hak ve menfaatlerinin iyi biçimde korunabilmesi için özenli ve detaycı bir hizmet verilmektedir.