Helvacı Hukuk Ofisi

Boşanma Hukuku

Boşanma Hukuku

Eşlerin evliliklerini bitirme kararı almalarından sonra boşanma davası süreci başlar. Bu aşamadan sonra çiftler hukuki bir süreç içine girmişlerdir.

Aile birliği ile ilgili her türlü konu Türk hukuk sisteminde Medeni Kanun ile düzenlenmiştir. Boşanmalar genellikle zorlu ve karmaşık bir süreç olmaktadır. Çocuklarla ilgili unsurların da boşanmada devreye girmesi durumu daha da karıştırabilmektedir. Boşanma ile ilgili avukat seçiminin iyi yapılması bu sürecin biraz daha rahat atlatılmasını sağlayacaktır. Helvacı Hukuk Ofisi boşanma hukuku ile ilgili her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini sunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma nispeten daha rahat geçirilen bir dava sürecini oluşturmaktadır. Hem çocuklar hem de parasal açıdan çiftler önceden bir anlaşmaya varmaktadırlar. Anlaşmalı boşanabilmek için birinci koşul en az 1 yıl süreyle evli kalmış olmaktır. Bu kuralın nedeni aile birliğini korumaktır. Bu sebeple 1 yıldan daha az süreli evlilikler bu şekilde boşanmanın konusu olmamaktadırlar. Bu çiftler anlaşmalı olarak boşanamasalar da şiddetli geçimsizlik, şiddet vb. başka nedenlerle boşanabilirler.

Genel itibariyle anlaşmalı boşanma için koşullar şu şekildedir:

  • Minimum 1 yıl evli olmak.
  • Tarafların aynı anda davayı açmaları.
  • Davayı hangi kişi açarsa eşi onun açtığı davayı kabul etmelidir.
  • İki taraf da aynı şeyleri talep etmelidir.
  • Hakimin önünde boşanma iradesi açıklanmalıdır.
  • Çocuklar ve mali sonuçlar açısından da anlaşmaya varılmalıdır.

Anlaşmalı boşanma avukatı ile bu süreci daha kolayca tamamlamak mümkün olmaktadır. Çocuk velayeti, nafaka talebi gibi konularda ortak menfaatler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir.

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Hem usul olarak hem de şeklen boşanma davaları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Boşanma davasının açılmasına rağmen eşlerden biri boşanmak istemiyor olabilir. İki kişi de boşanmak istese de koşullarda anlaşamıyor olmaları da mümkündür. Çekişmeli boşanma davalarında çekişmeli boşanma avukatı istenilen sonucu yakalamakta büyük pay sahibi olabilmektedir.

Boşanma hukuku kapsamında zorlu davalar arasında bulunan çekişmeli boşanma oldukça karmaşık bir süreç olmaktadır. Taraflar genellikle birbirlerini suçlarlar ve haklı olduklarına dair kanıtlar bulunmalıdır. Boşanma nedeni mutlaka kanıtlanmalıdır.

Boşanmada Tarafların Hakları

Boşanmada birinin suçu ispat edilirse o kişi tazminat ödemek yükümlülüğü ile karşı karşıya kalacaktır. Türkiye’de nafaka ve tazminatı genellikle kadınlar alsalar da bu çoğunlukla erkeğin gelir seviyesinin daha yüksek olmasıyla alakalıdır. Kusur da yine çoğunlukla erkekte daha fazla olmaktadır. Tazminatın miktarı veren kişiyi fakirleştirmemelidir. Boşanma avukatı müvekkilinin haklarını savunurken onun için en iyi seçenekleri değerlendirmektedir. Danışmanlık ve avukatlık hizmetleri ile boşanma sürecinde müvekkillerin avantajlı duruma geçmesi için her şey detaylıca planlanmaktadır.

Çocuk Velayeti

18 yaşını doldurmamış olan çocukların velayeti anne-baba evli oldukları sürece ikisine de ait olmaktadır. Çiftler ayrılmışlarsa mahkeme tarafından çocuğun velayeti anne ya da babasından birine verilecektir. Çeşitli unsurlar göz önüne alınır.

Çok ciddi bir neden olmadığı sürece 6 yaşa kadar olan çocukların velayeti anneye verilmektedir. Annede bazı nedenlerle kısıtlamalar, engeller vb. sorunlar bulunuyorsa hakim velayeti babaya verebilir ya da vasi atayabilir. Çiftler ayrıca kendileri de çocuğun velayetini kimin alacağına dair anlaşma yapabilirler.

Velayet davaları açıldığında boşanma süreci oldukça karışık, daha duygusal ve zorlu bir hale bürünmektedir. Konuya oldukça hakim ve tecrübeli bir boşanma avukatı ile bu dönemin en iyi biçimde sonuca bağlanması hedeflenir. İstanbul boşanma avukatı için Helvacı Hukuk Ofisi size hizmet sunacaktır.

Boşanmada Nafaka

Nafaka davası temelde çiftlerden birinin diğerine geçimi vb. nedenlerle belirli bir miktar para vermesidir. Nafaka davasında miktar belirlenirken sosyal ve ekonomik durum, gider ve gelirler, ihtiyaçlar vb. unsurlar dikkatlice değerlendirilmektedir. Nafaka davaları için Helvacı Hukuk Ofisi’nin kaliteli hizmetlerinden yararlanılabilir.