Helvacı Hukuk Ofisi

Fikri Sınai Haklar Hukuku

Fikri Sınai Haklar Hukuku

Telif ve sinai hakları kapsayan hukuk dalıdır. Fikir ve mülkiyetleri ele alır. 

Görseller, sanat eserleri, ürünler, dokümanlar vb. özgün özellikteki tasarımların birtakım hakları bunları üreten kişiye veya kuruma aittir. Uluslararası anlaşmalar da bu hukuk dalını desteklemektedir. Helvacı Hukuk Ofisi olarak müvekkillerimizin Fikri Sınai Haklar Hukuku alanına giren tüm haklarını korumak için danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Fikri ve Sınai Haklar Nelerdir?

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku giriş bölümünde bahsettiğimiz tarzdaki özgün tasarımların dağıtımı, kullanımı, satımı, yayılması gibi hakların tasarım sahiplerine ait olması ile ilgili düzenlemeler yapmaktadır. Hukuk büromuz marka, telif hakları, patent vb. konularda müvekkillerimiz için gerekli olan girişimleri gerçekleşmektedir. Bu hakların öncelikli olarak tescil edilmesi önem kazanmaktadır.

Hukuk Büromuzdaki Hizmetler: Fikri Sınai haklar hukuk bürosu olarak verdiğimiz hizmetler genel itibariyle şunlardır:

-Marka tescil başvuruları için gerekli işlemlerin yapılması

-Marka, telif hakları, endüstriyel tasarım ve patent vb. için lisans sözleşmelerinin hazırlanması

-Marka tescil için yapılan başvurulara itiraz gelmesi halinde bunlarla ilgili olarak cevapların hazırlanması

-Eser sahiplerinin haklarının korunması, patent ve marka hukuku ile telif haklarının korunması için dava açmak ya da müvekkil için açılan davalara temsili olarak katılmak

-Fikri mülkiyet hukuk büroları aynı zamanda bu alandaki lisans, gizlilik, distribütörlük ve devir işlemleri için yapılacak olan sözleşmeleri da hazırlar

Helvacı Hukuk Ofisi, Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili geniş kapsamlı olarak hizmet sunmaktadır. Fikri mülkiyet avukatı hizmetinde müvekkillerin ihtiyaç duydukları danışmanlık konuları da yer almaktadır.

Telif Hakkı

Özgün olarak üretilmiş olan bir eser veya fikir var olan yasalar aracılığıyla sahiplendirilir. Telif hakkı eseri koruma altına almaktadır. Telif hakkının alınması ile hedeflenen eser sahibinin kendi izni olmadan başkası tarafından kullanılmasının, yayınlanmasının vb. durumların önlenmesidir. Telif hakkının sembolü de bulunur; bu sembol bir eserde görülüyorsa o eserin telif haklarının korunduğu anlamına gelir. (Copyright)

Türkiye’de telif hakkı tescili için Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’ne başvurulur. Telif haklarının alınabileceği eserlerin kapsamı içinde neler yer alır?

-Eserin şekillenmiş olması gerekir

-Musiki, ilim ve edebiyat, güzel sanatlar, sinema türlerinden biri olması gerekir

-Eser sahibinin hususiyeti

-Yaratımında fikri bir çaba bulunmalıdır

Eseri yaratan ve meydana getiren kişi eser sahibidir; örneğin bir şarkının güftesini ve bestesini oluşturan kişidir. Eser sahipleri maddi ve manevi açıdan haklara sahiptirler. Adın belirtilmesi, umuma arz etme hakkı, değişiklik yapılması ile ilgili haklar manevi haklardır. Maddi haklar ise; çoğaltma, işleme, temsil, yayma, pay ve takip hakkı gibi haklardır. Telif hakları avukatı başvuru sürecinden, savunma sürecine kadar çok şeyi takip eder.

Telif Hakkı Nasıl Alınır?

Telif hakları için marka-patentte olduğu gibi bir tescil işlemine gerek yoktur. Doğal olarak eser yaratıldığı andan itibaren eserinin sahibidir. Sınai haklardan bu açıdan ayrılmaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamına giren eserler bu gruba girmektedirler. Bir takım eserler bunların dışındadır. Örnek olarak bilgisayar oyunları verilebilir. Bunlar tescillenmelidir.

Tescil işlemine gerek olmamasına rağmen eser sahipleri kolaylık olması ve garanti sağlaması açısından bu işlemi yaptırmak isteyebilirler. İki yöntemle bu gruptaki eserleri tescillemek mümkündür:

-Eser sahibinin tespit edilmesinin kolaylaştırılması için Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılır

-Noter aracılığı ile de işlem gerçekleştirilebilir. Bu yöntemde eser sahibi eserin kendisine ait olduğunu ve tüm haklarına sahip olduğunu beyan eder. Noter de bunun üzerine beyan belgesini düzenleyebilir ya da onaylayabilir

Fikri ve Sınai haklar avukatı İstanbul için Helvacı Hukuk Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.