Helvacı Hukuk Ofisi

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku Eşya Hukuku’na tabidir ve onun kapsamlı bir dalını meydana getirir. Gayrimenkul bir diğer ismiyle taşınmaz olarak bilinmektedir. Eşya Hukuku kapsamına giren konuların büyük bir bölümünün Gayrimenkul Hukuku ile ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu hukuk dalında çok sayıda detay ve karmaşık süreçler yer almaktadır; İstanbul Maltepe Helvacı Hukuk Ofisi olarak konuya hakimiz ve tecrübelerimizle müvekkillerimizin yararına çıkacak sonuçlar için onlara danışmanlık/avukatlık hizmeti sunuyoruz.

Tapu Davası Nedir?

Gayrimenkul denildiğinde taşınmazlar akla gelmektedir. Bunlar ise apartman, arsa, bina, arazi, konut vb. eşyalardır. Gayrimenkul davalarına bakan gayrimenkul avukatı oldukça bilgili ve Eşya Hukuku hakkında geniş bilgi sahibi olmalıdır. Dava açılmadan önce bir gayrimenkul avukatıyla görüşme yapmak süreci sizin lehinize çok daha rahat ve güvenilir bir biçimde işletebilir. İleride oluşabilecek tüm risklere karşı da önlem alınmış olunur.

Tapu davaları ise Gayrimenkul Hukuku’nda en çok görülen davalar arasındaki yerini alır. Tapu ile ilgili en büyük sorunlar bunun tescili ve iptali olmaktadır. Tapu kaydı hukuka uygun bir biçimde tutulmadıysa veya yine bazı uygunsuz koşullar altında üstünde değişmeler olduysa ilgili kişiler tapunun düzeltilmesini, iptalini ya da yeni tescilini talep ederler.

Tapu avukatı şu nedenlerle tapu iptalini isteyebilmektedir:

  • Tapu malikin üstüne yapılmamıştır; başka birinin üstüne yapılmıştır
  • Tapu kütüğünde haksız işlem yapılması
  • Ayni hakkın zarar görmesi
  • Mirastaki adaletsiz uygulamalar
  • Vekalet verilen kişinin kötü niyetli davranışları

Tapu davaları avukatı, bu gibi durumlarda dava açabilir ya da müvekkilini savunma görevini üstlenebilir. Tapunun tescili kiminse o kişiye karşı dava açılmaktadır. Tapu iptal davası taşınmaz hangi bölgedeyse oraya bağlı olan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılmaktadır. Mahkeme konuyu ele aldığında ilk önce tapu ile ilgili tutulan tutanakları inceler ve usulsüz uygulamaların var olup olmadığı incelenir. Davacı ve davalı taraflar mahkemede ifade verirler, varsa şahitlerin de ifadesine başvurulur.

Tapu davasında önemli bir unsur bulunmaktadır; davacı taraf mutlaka haklı olduğunu mahkemeye kesin olarak sunabilmelidir. Gerekirse bilirkişi raporu da mahkemeye sunulur. Davalı yani tapunun adına tescil edildiği kişi ise yapılan işlemlerde usulsüzlük olmadığını kanıtlamaya çalışır.

İstanbul tapu avukatı için Helvacı Hukuk Ofisi’ne başvurulabilir; büro gerekli olan tüm dava, avukatlık ve danışmanlık hizmetini müvekkillerine vermektedir. Tapu davalarında ince ayrıntılar da yer almaktadır; usulsüzlük olarak değerlendirebilecek durumlarda aslında hukuka uygunluk söz konusu olabilmektedir. Bunlar için Gayrimenkul Hukuku’nda uzmanlaşmış bir avukat seçimi yapmak önemlidir.

Gayrimenkul Davası Nasıl Açılır?

Gayrimenkul Hukuku davalarının en çok görüleni tapu iptal ve tescil davaları olmaktadır. Bunların dışında kamulaştırma, istihkak, kira bedeli tespit, tahliye, ortaklığın giderilmesi gibi birçok dava çeşidi bulunmaktadır.

Tapu davaları için taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açılır. İddia edilen hukuka aykırılık ispatlanmalıdır; bu yüzden çoğu kez bilirkişi raporu da dava dosyasına eklenmektedir.

İstihkak davaları ise hakkı olmadığı halde bir gayrimenkulü işgal edene karşı açılmaktadır. Sulh Hukuk veya Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne dava açılabilir. Taşınmazın bulunduğu yere bağlı mahkemeye dava açılır.

Kamulaştırma davalarında ise bir şahsa ait olan taşınmazı devletin satın alması söz konusudur. Amaç kamu kurumlarının bu taşınmazdan kamu yararına faydalanmasıdır. Taşınmazın sahibi ise karşı dava açma hakkına sahiptir.

Kira davaları da kiracıya veya taşınmazın sahibine açılır. Bunlar tahliye davası olabileceği gibi, kira bedeli ve kira alacağı ile ilgili olabilmektedir.

Gayrimenkul davaları içinde ortaklığın giderilmesi ile ilgili olarak dava açılabilmektedir. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe sunulmalıdır. Yalnızca ortaklar dava açabilirler.

İstanbul gayrimenkul avukatı hizmetimiz için Helvacı Hukuk Ofisi’nden destek alabilirsiniz.