Helvacı Hukuk Ofisi

İcra & İflas Hukuku

İcra & İflas Hukuku

Yarılama hukukunu ele alan bir daldır. Borçluların borcunu ödememesi durumunda alacakların haklarını nasıl tazmin edeceğini belirler.

İcra ve İflas Hukuku, alacaklıların talebi üzerine borcunu ödemeyen kişilerin devlet zoru kullanılarak hem taşınır hem de taşınmaz mallarına el konulması işlemlerini kapsayan hukuk dalıdır. İlamlı veya ilamsız şekilde takip yoluyla alacaklılar ödeme talebinde bulunabilirler. Helvacı Hukuk Ofisi’nden bu hukuk alanında danışmanlık ve avukatlık desteği alabilirsiniz.

İcra Nedir?

İcra, idari yargı kararı veya mahkeme ilamı ile borçlunun yükümlülüğünü zorla yerine getirmesidir. İcra, devletin yetkili organlarınca gerçekleştirilir. İcra işleminin nasıl yapılabileceği İcra ve İflas Hukuku tarafından belirlenmiştir. Devlet dışında hiç kimsenin ya da kurumun zor kullanma hakkı bulunmamaktadır.

İcra ve İflas Kanunu Kapsamındaki Hizmetlerimiz: İcra avukatı İstanbul için avukatlık büromuzun sunduğu hizmetler şunlardır:

·         Haciz işlemleri ile ilgili süreçler

·         Her çeşit icra takibinin hazırlanması

·         İflas hukuku ile ilgili yapılacak olan işlemler

·         Karşılıksız çeklerle ilgili çıkan problemler ve dava açma işlemleri

·         İflas ertelenmesi ile ilgili dava süreçlerinin takibi

·         Takip ve borç kararlarına itiraz hazırlıkları

·         İstirdat ve menfi tespit davaları için hazırlık ve takip işlemleri

·         Yedieminlik için suiistimal davasının açılması

·         İtirazın kaldırılması için işlemlerin yapılması, davaların açılması ve takip edilmeleri

İcra avukatı ile büromuzda her türlü icra hukuku kapsamındaki dava alınabilmektedir. Bunların takibi yapılmaktadır. Ödeme sözleşmeleri hazırlanır, alacaklı ve borçlu adına temsili olarak toplantılara dahil olunur, rehin, haciz gibi işlemler sıkı bir şekilde takip edilir.

Hem şirketlere hem de şahıslara yönelik olarak hizmet sunulmaktadır. Yalnızca avukatlık hizmetlerimizden değil aynı zamanda icra avukatı danışma hizmetimizden de yararlanabilirsiniz.

İcra Davası

Türkiye’de borçlu sayısı artmaktadır ve icra davaları yoğun bir şekilde açılır. İcra takipleri borcunu ödeyemeyen vatandaşlar için açılmaktadır. İcra davası açmak için öncelikli olarak mahkemeden icra takip kararı çıkartılması gerekmektedir. İlamlı ve ilamsız icra takibi başlatılabilir.

İlamlı icrada mahkemeye müracaat gerçekleştirilir ve alacaklı borcunun ödenmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi için talepte bulunulmaktadır. Mahkeme alıcıyı haklı bulursa borç ödenmelidir. Ödenmediği takdirde icra dairesine başvuru yapılıp, devlet zoruyla alacaklının borç yükümlülüğü yerine getirtilir.

İlamsız icrada ise teminat ve para alacakları ile sınırlı olmak üzere takip işlemi gerçekleştirilmektedir. Mahkemeye başvurmaya gerek yoktur direkt icra dairesine gidilebilir.

İcra ve İflas Avukatı

Helvacı Hukuk Ofisi’nde icra ve iflas hukuku ile ilgili hem danışmanlık hem avukatlık hizmetleri bulunur. Alacaklı açısından amaç bir an önce alacağının kendisine verilmesidir. Haciz avukatı durum takibini ve tüm hazırlık süreçlerini gerçekleştirir.

Deneyimli ve icra-iflas hukuku alanında uzmanlaşmış İstanbul haciz avukatı ile davayı kısa sürede müvekkil lehine sonuçlandırmak için mümkün olan süreç hazırlanmaktadır.

Hem kurumsal hem bireysel çapta avukatlık hizmetleri mevcuttur. Ayrıca çek-senet avukatı ile çek ve senetlerin içerdiği unsurların yerine getirilip getirilmediği ile ilgili kontroller ve gerekli işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

İcra Nasıl Yapılır?

Ödeme emri borçluya ulaştıktan sonra icra süreci başlatılmış olur. İcra takibi teknik açıdan sıkı takip edilmesi gereken bir hukuki süreç olduğundan avukat tutmak bu aşamada işlerin daha kolay ve güvenilir biçimde ilerlemesini sağlayacaktır. Hakların kaybedilmemesi ve zaman yitimi olmaması adına uzman bir avukat ile işleri yürütmek daha faydalı olacaktır.

Haciz yolu ile mallar satılmaktadır. Malların satılmasından alacaklının borcunun bir kısmı ödenebilir. Borçlu için hayati önemde olan mallar satılmamaktadır. İcra memuru borçluya ait olan malların listesini oluşturur. Tutanak tutulur. 2 tane aynı maldan varsa haciz edilme olanağı daha yüksektir. İcra malları satıldıktan sonra eğer para kalırsa borçluya geri ödenir. Alınan mal satılamıyorsa bu mal için borca faiz biner. Haciz avukatı ile her türlü detay iyi bir şekilde değerlendirilir.