Helvacı Hukuk Ofisi

Kira Hukuku

Kira Hukuku

Kira hukuku ile kiracılar ve ev sahipleri arasındaki ilişkiler düzenlenir, olası sorunların nasıl çözüleceğine dair yol gösterilir. Kiracılar çoğu kez büyük sorunlarla karşılaşabilmektedirler; aynı şekilde ev sahipleri de kiracılarından ötürü problem yaşarlar. Kira hukukunun en önemli unsurlarından biri kira sözleşmeleridir. Kira sözleşmeleri birçok anlaşmazlıkta delil olarak sunulmaktadır. Helvacı Hukuk Ofisi ‘ndeki deneyimli avukatlarımız ile hem kiracılara hem de ev sahiplerine avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kira hukuku alanında kiracıların evden tahliyeleri ile ilgili sorunlar öncelikli konular arasında yer almaktadır. Kiracılar kira bedelini ev sahibine ödemedikleri durumda yasal bazı düzenlemeler ile evden tahliye edilmektedirler. Burada ev sahipleri için bazı hakların varlığı söz konusudur.

Kira sözleşmeleri aracılığıyla gayrimenkulü kiralayanlar kiralarını düzenli ve eksiksiz biçimde ödemeyi taahhüt etmektedirler. 6570 sayılı kanuna göre kira hukuku ve tahliye davalarına Sulh Mahkemeleri’nde bakılmaktadır. Söz konusu kanun özel nitelikteki kanunlardandır ve esas itibariyle kiracıları koruma amacı taşır.

Ev sahipleri şu koşullar altında tahliye davası açabilirler:

  • Kiracıların tahliye taahhütleri bulunuyorsa
  • Ev sahibinin kendisinin ya da çocuklarının gayrimenkulü kullanma ihtiyacının meydana gelmesi
  • Yine aynı kişiler için iş yeri ihtiyacının oluşmuş olması
  • Gayrimenkulün yeniden inşa edilmesi vb. nedenlerin meydana gelmesi ( Geçici tahliye nedeni )
  • Kiracının 1 yıllık süre boyunca iki kez kirasını geciktirmesi
  • Kiracı kira hakkını devredemez ya da başkasına mülkü kiralayamaz
  • Sözleşmeye aykırı davranışlar
  • Diğer

6570 sayılı kira kanunu bu maddelerin her biri için nasıl dava açılabileceğini de belirtmektedir. Bu süreçler karmaşık ve uzun olmaktadır; kira hukuku avukatı ile çalışmak istenen sonuçlara daha kolay ulaşmayı sağlaması açısından daha iyidir.

Kiracı ve Ev Sahibi Hakları

Yeni kira kanunu ile kiracı ve ev sahibi hakları düzenlenmiştir. Kiracıların hakları Borçlar Kanunu içinde gösterilmektedir. Taraflar arasındaki sözleşmeler de Borçlar Kanunu’na uygun olarak hazırlanmalıdır.

Kiracı haklarından en önemlisi sözleşme bitinceye kadar kiracıların evden tahliye edilemeyecekleri ile ilgilidir. Sözleşmenin yenilenmemesi için ev sahipleri sözleşme bitiminden bir ay önce ihtarname çekmelidir. Kiracılar gayrimenkuldeki çeşitli sorunlar için kiralayanlardan talepte bulunabilirler; kira bedelinde indirim de yapılabilir.

Kiralayan kişi ise kanunda belirtilen oranda zam yapma hakkına sahiptir. Kanuna uygun olarak kiracının tahliyesini de isteyebilir.

Kirasını Ödemeyen Kiracı Tahliyesi

Kiracılar bir sene içinde 2 kez kira bedelini ödemezler ya da geciktirirlerse 6 ay ve üstü sözleşmelerde 30 gün, daha kısa süreli sözleşmelerde ise 6 gün müddet verilir. Kirasını ödemeyen kiracıya kiralayan mutlaka yazılı ihtar çekmelidir. Borç ödenirse sözleşme devam eder. Ödenmezse kiracı tahliye avukatı tahliye için dava açabilir.

Helvacı Hukuk Ofisi’nde kira hukuku ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti alabileceğiniz gibi avukatlık hizmetinden de faydalanabilirsiniz. Kira davalarına bakan avukatlar alanlarında tecrübe kazanmış ve müvekkillerini iyi bir şekilde yönlendiren kişilerden oluşmaktadır.

Kiracı tahliyesi avukatlık ücreti ise İstanbul Maltepe Helvacı Hukuk Ofisi’nde detaylı biçimde görüşülebilir.