Helvacı Hukuk Ofisi

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Bir kişinin ölümünün gerçekleşmesi veya ortadan kaybolması durumunda (Gaiplik) bu kişiye ait malvarlığının kimler tarafından ve nasıl paylaşılacağının belirlendiği hukuk dalı Miras Hukuku olarak isimlendirilir. Helvacı Hukuk Ofisi müvekkillerine miras hukuku alanında tecrübeli ve bilgili avukatlarla hem danışmanlık hem avukatlık hizmetleri vermektedir. İstanbul Maltepe tarafında bulunan büromuza miras ile ilgili çözümler için başvurabilirsiniz.

Miras Davası Ne Kadar Sürer?

Miras hukuku mal paylaşımı zaman zaman zorlu bir süreç gerektirebilmektedir. Miras davalarında ölen kişinin yakınları malvarlığının ortak sahibi olmaktadırlar. Miras davalarının süresi her biri için ayrıdır. Standart bir dava süresinden söz edilemez çünkü kaç kişinin davaya katıldığı, mirasçı olduğu, davanın ne türde olduğu ve hatta mahkemelerin o anki yoğunluğu dava süresini etkilemektedir.

Ölen ya da ortadan kaybolan kişinin sağken miras bırakmak gibi bir teşebbüsü olmadıysa yani vasiyeti yoksa tereke tespiti davası açılmaktadır. Bu dava sonucunda mirasçılara payları ile orantılı olarak miras dağıtılmaktadır. Miras paylaşımı için dava açılacaksa adliyeye dilekçe verilmelidir.

Çok sayıda mirasçı bulunuyorsa bunlara tebligat yollaması bile birkaç ay sürebilmektedir. Hazırlanma süreci bile en aşağı 6 ayı bulan bu tip davalar genellikle 1-2 yıl sürme özelliğine sahip! Bu süre daha da uzun olabiliyor. Miras davaları için miras hukuku avukatı İstanbul ile çalışmak süreçte daha doğru ve hızlı adımlar atmak adına faydalı bir yöntem olmaktadır.

Miras ve Mal Paylaşımı

Miras Hukuku alanında zümre sistemi bulunmaktadır. Buna derece sistemi denmektedir. Miras paylaşılırken öncelik birinci derecede yakınlığı bulunan kişilerdedir. Eğer ölen ya da gaiplik durumu bulunan kişinin birinci dereceden yakınları bulunmuyorsa o zaman sırasıyla ikinci ve üçüncü derecedeki yakınlar mirastan pay alabilirler. Bir önceki zümrede mirasçılar hayattaysa miras onlara ait olacaktır.

Birinci dereceden mirasçılar kişinin alt soyudur. Çocukları, anne ve babalarına göre önceliğe sahiptirler. Anne ve baba ise 2. derecede yakınları olarak kanunda gösterilmektedirler.

Vasiyetname Düzenleme

Vasiyetname miras bırakan tarafından hayattayken verilen yazılı belge veya sözlü beyandır. Vasiyetname mirasın nasıl paylaşılacağına dair istekleri belirtmektedir. Miras bırakan kişinin son arzusunu da içermektedir. Vasiyetname çoğunlukla noter onaylı olarak hazırlanmaktadır ancak bu bir kural değildir. El yazısı ile de hazırlanabilir hatta sözlü olarak da beyan edilebilir.

Vasiyetname ile kişi ölümünden sonra mirasının terekesi için yönlendirme yapmaktadır. Bazı mirasçıları mirastan çıkartabildiği gibi mirasçı atama hakkına da sahiptir. Mirasçılar arasındaki bazı kişilere hatta bunların dışındaki 3. bir kişiye mal bırakabilir. Vakıf kurdurtabilir. Birtakım koşul ve yükümlülükler koyabilir.

Vasiyetnameler hukuki olarak tek taraflı olma özelliğine sahiptirler. Söz konusu tarafların bunu kabul etmesi gerekmez. İşlemler vasiyet bırakan kişinin ölümünden sonra sonuç doğuracaktır.

Helvacı Hukuk Ofisi’nde miras avukat ücretleri ile ilgili detaylı görüşmeleri gerçekleştirebilirsiniz.