Helvacı Hukuk Ofisi

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Rekabet nedeniyle piyasalarda tekelleşmenin önüne geçebilmek, kamu çıkarlarının korunmasının yanı sıra piyasanın etkin biçimde işlemesini de sağlamak için Rekabet Hukuku düzenlemeler getirmektedir. İstanbul Helvacı Hukuk Ofisi bu alandaki detaylara hakim, tecrübeli avukatlar ile hizmet sunmaktadır. Hizmetlerimiz arasında danışmanlık da bulunmaktadır. Dava ve avukatlık hizmetleri dışında danışmak için de büromuza başvurabilirsiniz.

Sır Saklama ve Rekabet Yasağı

Rekabet yasağı iki alanda incelenebilir. İşçi ile işveren arasındaki sözleşme devam ettiği sürece ve sonrasında olarak iki dönemde de geçerli olabilmektedir. Sözleşmesi devam eden işçiler işveren ile rekabet etmemelidirler. Bununla beraber yine işverenlerin bazı menfaatlerini korumak adına sır saklama yükümlülüğü de söz konusudur. Sır saklama yükümlülüğü sözleşme bittikten sonra da bir süre devam edebilmektedir; işverenin zarar görmemesi adına böyle bir düzenleme yapılmaktadır.

Bir firmanın, iş yerinin üretim, müşteri, iş vb. sırları işverenler açısından büyük önem taşımaktadır. Sırların açıklanması ve rakiplerin eline geçmesi söz konusu firmayı/işvereni büyük finansal zarara uğratabilir.

Maltepe Helvacı Hukuk Ofisi’nde deneyimli rekabet hukuku avukatı ile süreç daha kolay ve net bir şekilde ilerleyebilmektedir. Bu gibi durumlarda bir avukatla çalışmak ya da danışmanlık hizmetine başvurmak önemli detayların gözden kaçmasını engelleyecek ve boşa zaman/emek kaybının önüne geçebilecektir.

Rekabet yasağı sözleşmesi ayrı ve bağımsız nitelikte değildir. Hizmet sözleşmesinin yanında işçiye imzalaması üzerine sunulmaktadır. İş Kanunu değil TBK bu alanı düzenler. Rekabet yasağı sözleşmesi normal koşullar altında işçi ve işverenin imzaladıkları sözleşmenin bitiminde sona ermiş olur. Bunun istisnai durumları görülebilmektedir; sözleşmede ek bir madde ile beraber işçinin sözleşmesi bitse bile rekabet yasağına tabi tutulabilir. Böyle bir madde yoksa sözleşme bitince rekabet yasağı da ortadan kalkmaktadır.

Rekabet Etme Yasağı Nedir?

Rekabet etme yasağı ile aynı sektörde çalışan kişilerin birbirleri ile hukuka uygun olmayan biçimde rekabet etmelerinin yasaklanmasıdır. Aynı zamanda belirli bazı insanların da birbirleri ile rekabet etmelerinin önüne geçilmektedir. Rekabet Hukuku bu konuda önemli düzenlemeler getirmektedir.

Borçlar Kanunu rekabet yasağı ile ilgili önemli bir özellik de işçinin sözleşme devam ederken rekabet yasağını delmesiyle beraber işveren için haklı fesih nedeni oluşturacak olmasıdır. Doğru ve etik davranışa uygun olarak değerlendirilmeyecektir.

İşçilerin sözleşme bitiminde bazı hakları da koruma altındadır. Sözleşme ve çalışma özgürlüğü bulunduğundan rekabet sözleşmesi özel bir anlaşma yapılmazsa iş sözleşmesinin bitimi ile sona erer.

Sır saklama ve rekabet sözleşmesi belli oranlarda işverenin menfaatlerini korumaktadır ancak işçinin üzerinde haksız güç uygulaması da sınırlandırılmaktadır. Rekabet yasağının bu açıdan genel itibariyle çok geniş yorumlanmaması beklenmektedir.

Rekabet Hukuku alanında rekabet yasağı işçinin üretim sırları, müşteri çevresi ve işverenin işleri ile ilgili bilgilere ulaşması durumunda geçerli olmaktadır. İşçinin bilgi edinme imkanlarının bulunması ve bunu işverenin aleyhine kullanması rekabet yasağını ihlal olarak değerlendirilecektir.

Rekabet hukuku avukatı İstanbul için Helvacı Hukuk Ofisi ile iletişim kurulabilir.