Helvacı Hukuk Ofisi

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Sigorta şirketleri birçok sektörle ilgili bilgi sahibi olmak zorundadırlar. Ekonomik krizler, doğal afetler, salgın hastalıklar ve birçok risk faktörü sigortacılık alanını önemli ölçüde etkilemektedirler. Mevzuatlar ve yasalarda yapılan değişiklikler de sigorta şirketlerini bir sigorta avukatı ile çalışmaya sıklıkla yönlendirmektedir. İstanbul Helvacı Hukuk Ofisi bu alanda sektörlerin tüm yönlerini, olası tüm tehditleri detaylıca inceleyip, müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Sigorta Hukuku ile ilgili her türlü desteği büromuzdan almak mümkündür.

Sigorta Davasına Bakan Avukatlar

Maltepe ofisimizde Sigorta Hukuku ile ilgilenen avukatlarımız deneyimleri ile müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu hukuki desteği sağlamaktadırlar. Sigorta avukatlarının genel itibariyle hizmet sundukları şirket ve kişiler şunlardır:

  • Sigorta şirketleri
  • Sigorta brokerleri
  • Sigorta reasürans şirketleri
  • Sigorta poliçe lehtarları

Sigorta hukuku avukatı hem danışmanlık hem avukatlık hizmeti ile bu tarzdaki şirketlerle çalışmaktadır. Sigorta şirketlerine emeklilik, sağlık, hayat, kaza, kredi, sorumluluk, taşıma sigortası gibi birçok konuda danışmanlık yapılır.

İstanbul sigorta hukuku avukatı aynı zamanda sigorta şirketlerinin birleşme, devredilme kararlarında da ya da satın alınma süreçlerinde de özellikle danışmanlık yapmaktadır. Risk yönetimi, mesleki sorumluluk sigortası, gayrimenkul garanti sigortası, sigortacılar ve garantörler de sıkça büromuza bu alanda başvurulan konular arasındadır.

Sigorta Hukuku Nedir?

Sigorta alanında faaliyet gösteren işletmelerin tabi oldukları kuralları inceleyen ve düzenleyen hukuk dalıdır. Sigorta Hukuku ikiye ayrılmaktadır:

  1. Sosyal Sigorta Hukuku
  2. Hususi Sigorta Hukuku

Hususi Sigorta Hukuku; bireylerin özel menfaatleri ile ilgili sigorta dalıdır. Bireyler burada kendi bireysel iradelerini kullanmaktadırlar.

Sosyal Sigorta Hukuku; halk grupları ile ilgilidir. Genellikle zorunlu olarak yaptırılmaktadır. Amaç sosyal güvenliği sağlamaktır.

Sigorta Hukuku gittikçe önem kazanmaktadır çünkü sigortacılık hızlı bir gelişim göstermektedir ve bununla paralel olarak anlaşmazlıklar da artmaktadır. Genellikle riziko, sigortanın kapsamında nelerin olduğu, kusur ile ilgili durumlar vb. bu anlaşmazlıkların nedeni olmaktadırlar.

Sigorta Hukuku Ticaret Hukuk kapsamındadır; özel bir hukuk dalı niteliğindedir. Sigorta avukatları tazminat ve alacak davaları ile sıklıkla karşılaşmaktadır.

Hayat Sigortası Avukatı

Hayat sigortası avukatı, hayat sigortası ile ilgili meydana gelen uyuşmazlıklarda görev alır ve danışmanlık/dava hizmeti sunar. Özellikle tazminat ve alacak davaları sıklıkla görülmektedir. Bu davaların bakıldığı yer ise Tüketici Mahkemeleri veya Hakem Heyeti’dir.

Sigorta Hukuku kapsamı oldukça geniş bir hukuk dalıdır. Birçok ayrıntı ve detay bulunduğundan bir sigorta avukatı ile beraber çalışıldığında kişilerin/şirketlerin menfaatleri çok daha iyi bir biçimde korunur. Avukatlar hukuk karşısında müvekkillerinin zarar görmesini engellemek için her türlü detayı değerlendireceklerdir.

Sigorta avukatı arıyorum; Helvacı Hukuk Bürosu’nda sigorta hukuku alanındaki bilgi ve deneyimleriyle avukatlarımız bu alandaki her türlü konuda danışmanlık sunmaktadırlar. Sigorta ile ilgili yaşadığınız her türlü sorunda vakit kaybetmeden iyi bir avukat seçimi yapmanız ve konu üzerinde profesyonel isimlerden destek almanız menfaatinize olacaktır.