Helvacı Hukuk Ofisi

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

İki ya da daha fazla birey arasında koşullara uyulması ve yasalarla desteklenmesi adına yapılan sözleşmelerin korunmasıdır.

Toplum yaşamının düzenleyicilerinden biri olan sözleşmeler tarafların arasında bir borç ilişkisi doğurmaktadır. Modern hukukta olduğu gibi ülkemizde de hukuk sisteminin temelini “Roma Hukuku” oluşturmaktadır. Sözleşmeler hukuku o dönemlerde gündeme gelmiş ve kişilerin haklarını koruyan bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır.

Sözleşme Nedir?

İki ya da daha çok sayıda taraflar arasında sözleşme yapılabilmektedir. Sözleşme tarafların iradelerini ifade ettikleri resmi bir belgedir. Bu belgenin hukuki açıdan yaptırımları bulunur. Sözleşme yapmadaki amaç da zaten budur. Borçlar Kanunu ve Anayasa tarafından sözleşme yapma özgürlüğü koruma altına alınmıştır ancak belli başlı bazı yasaklar bulunmaktadır. Yapılan sözleşme tarafları bağlayıcı niteliktedir. Sözleşme yapıldıktan sonra taraflar istemedikleri sürece geçerliliğini sürdürecektir. Ahde Vefa İlkesi olarak adlandırılan bu durum hukukta yer bulmuştur.

Sözleşmeler hukuku avukatı bu sözleşmelerin bitmesi ve şartların yerine getirilmesi ile ilgili olarak taraflar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmeye çalışır. Sözleşmeler hukuku söz konusu alanı düzenleyen hukuk dalıdır. Bu alandaki bir avukatın birçok hukuk dalında uzmanlaşmış olması önem kazanır. Sözleşmelerin Borçlar Kanunu, Anayasa, Medeni Kanun, Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun gibi birçok hukuk dalıyla bağlantısı bulunmaktadır.

Sözleşme Avukatı Ne Yapar?

Sözleşme avukatı Sözleşmeler hukuku alanında uzmanlaşan ve bu alanda çalışan kişidir. Başlıca ilgilendikleri konular:

·         Sözleşmeleri hazırlamak

·         Sözleşmelerin yorumlanması ve incelenmesi

·         Sözleşmeleri düzeltmek

Sözleşme avukatı tüm bu konular üzerinde hakimiyet sağlar. Sözleşmeler sözlü olarak da yapılabilir ancak bunun hukuki açısından birçok sakıncası bulunmaktadır. Sözlü anlaşmalar pek tercih etmez; bunların koşullarının ispatı zor olmaktadır.

Sözleşme avukatının görevleri şunlardır:

·         Sözleşme yapılacağı zaman öncelikli olarak incelemelerde bulunur. Aleyhte kullanılabilecek olan unsurları dikkate alır

·         Şirket veya bireysel olarak yapılacak olan sözleşmeleri her detayıyla ele alıp hazırlar

·         Daha önceki bir tarihte yapılmış olan bir sözleşmenin olası risklerini değerlendirir

·         Sözleşmeye taraf olanlarla görüşmeleri sürdürür

·         Sözleşme temelli uyuşmazlıklar ortaya çıktığında müvekkilini davada temsil eder

·         Sözleşmede karşı taraf herhangi bir şekilde sözleşme hükümlerine aykırı davranıyorsa bunu hem ilgili tarafa hem de yetkili makamlara bildirir; durumun düzeltilmesini talep eder

·         Sözleşmeden cayma ya da sözleşmeye aykırı davranma gibi koşullar altında cezai şartlarla ilgili konularda gereken işlemleri gerçekleştirir

Sözleşme avukatı bu gibi karmaşık süreçleri en ince ayrıntısına kadar inceler, değerlendirir ve müvekkili adına gerekenleri yapar.

Sözleşme Hukuku Davası

Sözleşme hukuk davası hizmetlerinde alanında uzmanlaşmış, ikna kabiliyeti yüksek, tecrübeli bir avukatla çalışmanın önemi büyüktür. Sözleşmeler kesinlikle uzman avukatlar tarafından hazırlanmalıdır; hukuki olarak kendi haklarınızı en iyi biçimde korumanız, zararlardan kaçınmanız ve elinizi güçlendirmeniz için bu durum büyük önem taşımaktadır.

Sözleşme Hukuk Davası Hizmetleri: Sözleşme hukuku ile ilgili danışmanlık hizmeti sunduğumuz ve müvekkillerimizi temsil ettiğimiz belli başlı davalar şunlardır:

·         Gayrimenkul sözleşmeleri

·         Kira sözleşmeleri

·         Ortaklık sözleşmeleri

·         Hizmet sözleşmeleri

·         Danışmanlık sözleşmeleri

·         Telif hakkı sözleşmeleri

·         Finansal kiralama sözleşmeleri

·         Hisse devir sözleşmeleri

·         Alım-satım sözleşmeleri

·         İş sözleşmeleri

·         Sigorta sözleşmeleri

·         Ortaklar arası sözleşmeler

·         Kredi sözleşmeleri

·         Diğer

Hem danışmanlık hem de dava hizmetlerimizde müvekkillerimizin haklarını savunmak için titiz bir çalışma sürdürülmektedir. Müvekkillerin aleyhine çıkabilecek ve haksız olan durumları tespit etmek ya da düzeltmek için gerekli incelemeleri yapmaktayız. Bireysel ya da kurumsal hizmet almak için bize başvurabilirsiniz. İstanbul sözleşme avukatı için Helvacı Hukuk Ofisi ile iletişime geçilebilir