Helvacı Hukuk Ofisi

Tanıma ve Tenfiz

Tanıma ve Tenfiz

Yabancı ülkelerdeki mahkeme kararlarının sonuçları kararlaştırılmış herhangi bir durum olmadığı sürece normal koşullar altında yalnızca o ülkede geçerliliğini koruyacaktır. Örneğin boşanma davası Almanya’da gerçekleştiyse Türk vatandaşı için bu sonuç Türkiye’de otomatik olarak geçerli değildir. Böyle bir durumda Türk mahkemelerinin durumu tanımaları gerekmektedir. Yabancı mahkemelerin kararlarının icrai sonuçları içinse Türkiye’deki mahkemeler ilamı tenfiz etmelidirler. Tanıma ve tenfiz davaları için Helvacı Hukuk Ofisi müvekkillerine destek olmaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Nedir?

Tanıma ve Tenfiz davaları sıkça görülmektedir. Tanıma ve tenfiz avukatı İstanbul için büromuzla iletişime geçilebilir; bu konuda yetkin ve tecrübeli avukat desteği alınabilmektedir.

Tenfiz davasının anlamı yabancı bir ülke sınırı içinde yer alan mahkemenin Türk vatandaşı için almış olduğu kararın Türkiye sınırlarında da geçerli olmasıdır. Bunun olması için tanıma işlemi olmalıdır.

Tenfiz davası da yabancı bir ülke sınırları içinde yer alan mahkemenin aldığı hukuki kararın tenfiz yapacak olan ülke makamlarınca yerine getirilmesidir. İcrai sonuçlar söz konusudur.

Tanıma ve tenfiz davaları Özel Hukuk Yargılama Usulü kapsamındadır.

Tanıma ve Tenfiz Yönetmeliği

Türkiye’deki mahkemelerin yabancı mahkeme kararlarını tanıma ve tenfiz etmeleri için bazı ön koşulların gerçekleşmiş olması gerekmektedir:

·         Kararın yabancı mahkeme tarafından verilmiş olması

·         Kararın hukuk davaları ile alakalı olması

·         Kararın kesinlik özelliğinin bulunması

2017 yılının başlarında Tanıma ve Tenfiz ile ilgili kanun çıkartıldı. Kanuna göre artık dava açmaya gerek kalmıyordu; taraflar konsolosluğa başvuru yaptıklarında örneğin boşanmışlarsa Türkiye’de bu hukuki sonuç geçerli sayılacaktı. Kanun çıktı ama yönetmeliği hala çıkmadı. Tanıma ve tenfiz KHK ile söz konusu düzenleme yapıldığından birçok karışıklık oluşmaktadır. Dava açmadan konsolosluğa başvuran vatandaşlar konsoloslukta işlemlerini gerçekleştirememektedirler. Sonuç olarak KHK düzenlemesi ile yapılan değişiklik uygulamaya konulmamıştır; herhangi belirgin bir tarih de yoktur. Şu anda eski yöntemle devam edilebilir. Yurtdışı mahkemelerde çıkan kararların Türkiye’deki geçerlilikleri için tenfiz ve tanıma davaları açılmalıdır.

KHK ile çıkan yönetmelik Nüfus Kanunu’nda değişiklikler yaratmıştır. Tanıma ve tenfiz ile ilgilidir ancak yalnızca boşanma ve evlilik ile ilgili bir takım kararları bağlamaktadır. Nafaka, tazminat ve velayet gibi unsurlar nüfusa doğrudan işlenmemektedir. Bunun için tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır.

Tanıma ve Tenfiz Arasındaki Fark

Tanıma ve tenfiz davaları birbiri ile sıkça karıştırılabilmektedir; hatta zaman zaman tenfiz davası yerine tanıma, tanıma davası yerine de tenfiz davası açılabilmektedir. Tanıma ve tenfiz avukatı tüm detaylara hakim olmalıdır. Tanıma davasında yabancı bir ülkenin mahkemesinin aldığı kararın Türkiye genelinde de geçerli olması amaçlanmaktadır. Yabancı mahkeme ilamının hukuki açıdan doğacak sonuçları Türkiye’de geçerli olacaktır. Bunun için Türk mahkemelerinin söz konusu ilamı tanımaları gereklidir.

Tenfiz denildiğinde ise daha farklı bir hukuki durum söz konusudur. Yabancı bir ülkede alınmış olan hukuki karar tenfiz yolu ile gerçekleştirilmelidir. Yani tenfiz davasında yabancı ülke ilamının icrai olarak bir sonuç ortaya çıkarması talep edilmektedir. Tanımada icrai unsur söz konusu değildir. Onda sadece yabancı mahkemenin kararının hukuki sonuçlarının Türkiye’de de geçerli olması için dava açılmaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davaları için Avukatlık Hizmeti: Özellikle boşanma davaları için dava açmadan sorun çözülemiyorsa konu hakkındaki deneyimi ve uzmanlığıyla Helvacı Hukuk Ofisi avukatlık hizmeti vermektedir. Tanıma ve tenfiz avukatlık ücreti ile ilgili detaylı bilgileri büromuzdan öğrenebilirsiniz. Profesyonel avukatlık desteği ile davaların başarılı biçimde ve kısa sürede sonuçlanması sağlanır. Direkt olarak dava için avukatlık desteğinin yanında danışmanlık hizmeti de tercih edilebilir.