Anlaşmalı Boşanmada Protokole Uymama, Anlaşma Protokolüne Uyulmaması

Anlaşmalı Boşanmada Protokole Uymama, Anlaşma Protokolüne Uyulmaması

Anlaşmalı boşanma davası açanların protokollere uygun hareket etmesi davanın sonuçlanması ve sonrasında herhangi bir hukuki sorunla karşılaşılmaması için son derece önemlidir. Anlaşmalı boşanma protokolü her iki tarafın da imzalaması gereken bir anlaşmadır.

Anlaşmalı boşanma protokol ihlali durumunda taraflardan birinin protokol ihlalini bildirme ve yeniden dava açma hakkı bulunur. Çünkü uzlaşmacı bir tavır takınan tarafın daha sonrasında bu tavırdan vazgeçmesi hukuki olarak yaptırım gerektirecektir. Bu durumda davalının niyeti sorgulanacaktır. Anlaşmalı boşanmaya uymama durumunda taraflar boşanmış olsa bile bireysel bir dava açılabilir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların uzlaştığı konularla ilgili açık bilgiler yer alır. Bunların içerisinde nafaka, tazminat, velayet hususu gibi konular vardır. Protokol imzalandıktan sonra boşanma gerçekleşecektir.

Anlaşma protokolü ve mahkeme sırasında verilen beyanlardan sonra mal rejimi sonuçlandırıldığı için doğru beyanda bulunmak ve protokolü imzalarken gerçekten anlaştığınız yargısına varmak son derece önemlidir.

Pek çok çift boşanma sürecinin hızlanması ya da boşanma heyecanı ile haklarının zayi olmasına göz yummakta ve anlaşmalı boşanma protokolünde kendi haklarını yeteri kadar koruyamamaktadır. Bunun önüne geçmek için yapılması gereken protokolün imzalanmadan önce detaylı olarak okunması ve tam olarak içinize sinen bir protokolün imzalanmasıdır.

Boşanma protokolüne uyulmazsa neler olabileceği ve boşanma esnasındaki haklarınız için daha detaylı bilgi almak isterseniz avukatımızı arayarak randevu alabilir ve merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.