Boşanma Dilekçesi Örneği Word İndir | İstanbul Boşanma Avukatı

Boşanma Dilekçesi Örneği Word İndir | İstanbul Boşanma Avukatı

Boşanma Dilekçesi Örneği Word İndir

Boşanma Dilekçesi Örneği Word İndir, Mehmet Ali Helvacı Hukuk Ofisi, tanıma tenfiz davası, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası, ceza davaları, iş ve trafik kazası gibi davalarda hizmet verir. Hemen iletişimgeçin.

Hukuk, toplumun her alanında yer alır ve bu nedenle avukatlık kutsal mesleklerden biri olarak lanse edilir.

İstanbul Boşanma Avukatı (davası) Fiyatları

İstanbul’da avukata bir saatlik danışma: 275 TL

Ankara’da avukata bir saatlik danışma: 1100 TL

Yazılı danışma: 1320 TL

Çağrıüzerinesözlü danışma: 1045 TL

Dava dilekçesinin hazırlanması: 2010 TL

Boşanma İçinÜcretler

Anlaşmalı boşanma: 4675 TL

Çekişmeli boşanma: 6650 TL -10400 TL

Maddi ve Manevi Tazminat İçinÜcretler

Çekişmeli davalarda 6050 TL’den aşağıda olmamak kaydıyla değerin %15’i alınır.

Diğer Davalar İçinÜcretler

Nafaka davaları için 3870 TL,

Nişan bozulmasından dolayı açılan davalarda 4675 TL’den az olmamakla birlikte değerin %15’i.

Boşanma Hukuk Bürosu

Avukatlar, yasal konularda tavsiye ve yardım sağlar. Bunlar, hukuki danışmanlık ve temsil isteyen insanlar ve kuruluşlar (örneğin şirketler ve hayır kurumları) için ilk irtibat noktasıdır. Çoğu avukat, kıdemli bir avukatın sahip olduğu hukuk firmalarında çalışır. Mehmet Ali Helvacı hukuk bürosu da, Avukat Helvacı’nınönderliğindebirçok deneyimli avukatlardan oluşan bir ofistir.

Boşanma Avukatlık

Avukatların işleri, hangi hukuk alanında çalıştığına (örneğin, ceza veya aile) ve çalışmanın tavsiye niteliğine (ör. Bireysel ya da kurumsal kişi ya da kurumlara yardımcı olma) veya yasal anlaşmazlıkları içeripiçermemesine bağlı olarak çok farklı olabilir. Avukatların görevleri şu şekilde başlar;

 • Müşterileri ile tanışmak, ihtiyaçlarını bulmak ve nasıl yardım edeceklerini belirlemek;
 • İlgili hukuk alanlarını araştırmak ve müşterilereseçeneklerini bildirmek;
 • Dosya, belge, sözleşme ve diğer yasal belgeleri hazırlamak; ve
 • Müzakerelerdemüvekkiller adına hareket etmek ve mahkemelerde veya mahkemede müvekkilini en iyi şekilde temsil etmek.

Avukat olmak zor ama topluma katkı sağlayan, başarılarını ilerletmek için kendini sürekli geliştirmeyi gerektiren ödüllendirici bir iştir.

Boşanma Davası Avukatlık Bürosu

Avukatlar belirli yasal konularda danışmanlık yapar ve mahkemede müvekkillerini temsil eder. Bilgi ve talimatlarını müvekkiller avukat aracılığıyla alırlar. Mahkemeleri olmadıkları zaman, mahkeme davalarını ve iddialarını hazırladıkları ofislerinde çalışırlar. Avukatlar birçok farklı hukuk alanında çalışsalar da, işin temel unsurları büyükölçüde aynıdır. Bunlar:

 • Müşterilere yasa ve davalarının gücü hakkında tavsiyelerde bulunmak;
 • Davalarını görüşmeküzeremüşterilerlegörüşmelerdüzenlemek;
 • Davanın sunulması ve tanıkların çapraz incelenmesi de dahil olmak üzere mahkemedeki müvekkilleri temsil etmek; ve
 • Diğer tarafla anlaşmaları müzakere etmek, arabuluculuk yapmak (yasal bir anlaşmazlık mahkeme dışında özel olarak çözülebilir).

Hizmet Verilen Hukuk Alanları

Yüzlerce farklı hukuk türü vardır. En geniş düzeyde, avukatları ticari iş yapanlar (şirketler içinçalışmak) ve bireysel kişilerle ilgilenenler arasında iki farklı tarz avukat bulunur. Örneğin; bankanın bir şirkete yaptığı büyük bir krediyi inceleyen bankacılık avukatları vardır; Öte yandan, iş yerinde yaralanan birine tavsiyede bulunan kişisel yaralanma avukatı da bulunur. Farklı uygulama alanları farklı işler gibidir: insan hakları avukatı, kurumsal iş alanından çok farklı hissedecektir.

Helvacı Hukuk Bürosu’nun Hizmet Verdiği Alanlar

Avukat olmak, ihtiyacı olan kişinin yanında olmayı gerektirir. Ancak temel olarak görülen davalar;

Kurumsal / Ticari Avukat

Ticaret hukuku; Ticari ve kurumsal avukatlar, karmaşık işlemler hakkında tavsiyelerde bulunur ve uluslararası şirketlerden küçük şirketlere kadar her büyüklükteki işletme için harekete geçer. Genel şirket hukuku, şirket yöneticilerinin hak ve sorumlulukları, yönetim kurulu toplantıları, rekabet hukuku ve hissedarların hakları konusunda tavsiyelerde bulunabilir. Kurumsal çalışma genellikle birleşme ve devralmalar, birleşme, ortak girişimler ve hisse sorunları ile ilgilidir. İflas ve İcra hukuku da bununla ilişkilendirilir.

İstanbul Ceza Avukatı

Ceza avukatları, mahkemede müvekkillerine, küçük otomobil suçlarından cinayet de dahil olmak üzere daha ciddi suçlara kadar değişen cezai suçlamalarla ilgili tavsiyelerde bulunur ve onları temsil eder. Avukatlara savunma ya da kovuşturma için harekete geçmeleri istenebilir.

İstanbul İş Hukuku Avukatı

İş hukuku avukatı, iş mahkemelerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar üzerindeçalışır, iş sözleşmelerinin hazırlanmasına yardımcı olur veya çalışma saatleri hakkında tavsiyelerde bulunur. Ancak işçi haklarına ve iş yeri kazalarına kadar pek çok alanı kapsayan bir görevdir.  Müvekkilimiz işveren veya çalışan olabilir.

İstanbul Aile Hukuku Avukatı

Aile avukatları evlilik, ayrılık, boşanma, birlikte yaşama ve çocuklarla ilgili yasal konularla ilgili tüm hukuki meseleleri ele almaktadır. Aile hukuku aynı zamanda finansal müzakereleri, miras konularını, dilekçeler ve evlilik öncesisözleşmeleri de kapsamaktadır. Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, velayet ve nafaka bu hukuk alanında en çok karşılaşılan konulardır.

İnsan Hakları Avukatı

Bu uygulama alanı inanılmaz geniş kapsamlıdır ve göçmenlik ve sığınma davalarını, ünlüleri etkileyen gizlilik davalarını ve uluslararası hukuk konularını içermektedir. Müvekkillerdüşük gelirli mültecilerden mahkumlara, büyük haber kuruluşlarına ve devlet dairelerine kadar değişebilir. Bunun dışında tüketici hukuku için de bu yola bir üründen ya da hizmetten memnun kalmadığınızda mağduriyetinizin giderilmesi içinçalışmalar yapılabilir. Aynı zamanda sigorta hukuku için de sigorta kapsamında dolandırılan ya da işlemleri yerine getirilmeyen mağdurlar içinçalışılır.

Fikri Mülkiyet Avukatı

Bu, normalde telif hakkı, ticari markalar ve patentler yoluyla entelektüel fikirlerin kullanılmasını korumayı içerir. Fikri sinai haklar avukatları, ticari sömürüden ihlal ihtilaflarına kadar uzanan konularda ve daha büyük ticari işlemlerin bir parçası olarak yalnızca fikri mülkiyet veya Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili anlaşmalar konusunda tavsiyelerde bulunurlar.

Vergi Miras Avukatı

Vergi, miras davası avukatı, sermaye kazancı vergisi, miras vergisi planlaması, ömür boyu güven kurulması ve vasiyetnamelerin hazırlanması da dahil olmak üzeremüvekkillerin mali işleriyle ilgili her konuda tavsiyelerde bulunur. Kişiler ya da kurumlar arası anlaşmazlıkları giderir. Gayrimenkul hukuku da kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklar gibi miras yolu ile edinilenleri kapsayabilir.

İstanbul Kamu Hukuku Avukatı

Kamu hukuku, insanlar ve hükümet arasındaki ilişkilerle ilgilidir. Bu, yerel bir otorite tarafından veya daha büyük bir ölçekte engelli bir kişiye sağlanan bakım düzeyine meydan okumak, hükümete yeni bir enerji veya ulaşım projesi gibi ulusal altyapı geliştirme konusunda tavsiyede bulunmak anlamına gelebilir.

Tanıma Tenfiz Avukatı

Tanıma tenfiz, başka ülkelerce alınan kararları ülkemizde hukuki açıdan bildirilmesine yarar. Tanıma ve tenfiz avukatı siz ülkeye gelmeden işlemlerinizi halleder.

İletişim sorunları, avukat ve müvekkil arasında olmak üzere her türlü ilişkide sorun yaratır. Davanızda neler olup bittiğini bilmiyorsanız, kötü bir avukatınız olduğunu varsayabilirsiniz. Aksine avukatınız iyi bir iş çıkarıyor olabilir ama size söylemiyorsa davanın ilerleyişini bilmemeniz stresinizi gün ve gün katlar.

Başlangıçta avukatınız:

 • Yasal konunuzdaki seçenekleriaçıklar
 • Stratejiyi tartışır
 • Önemli olaylar için bir zaman çizelgesi sağlar
 • Telefon görüşmelerin ile sorularınızı cevaplar.

Avukatınızın meşgul olması durumunda, size en kısa sürededönmesi gerekir. En azından teknoloji gelişti ve bir mesaj atarak size birazdan dönüş yapacağını bildirmelidir.

Vekalet Hakkı

Çoğu insan için avukatınızın iyi bir iş yapacağına dair bir garanti olmaması büyük bir şoktur. Avukatların izlenmesi ile görevli barolar, çok iyi olmayan avukatların değil, belirli etik kuralları hiçe veya ihlal eden avukatların peşine düşerler.

Bunun bir nedeni, aslında hukukta her şeyin bir şekilde göreceli olmasıdır. Örneğin, avukat müvekkiliiçin ceza davasında beraat talep edebilir. Bununla birlikte, başka bir cezai avukat da, kabahat indirimi yapılmasını isteyebilir.

Avukatınız, normal bir avukatın yapamayacağı hukuki meselenizi ele alırken bir hata yaparsa, buna malpraktis denir ve dava açabilirsiniz. Hata, zamanında dava açmamak veya avukatın yapmaması gereken bir şey yapmış olması gibi şeylere dayandırılmalıdır.

Avukatınız Etik Olmalı

Her zaman avukatları bağlayan etik yasalar vardır. Genel olarak, bu kurallar avukatların şunları yapmasını gerektirir:

 • Müşterilerinibölünmemiş sadakatle temsil etmek
 • Müşterileriningüvenini korumak
 • Müvekkillerini kanun sınırları dahilinde temsil etmek ve
 • Müşterilerininçıkarlarını kendilerinin önüne koymak.
 • Yasal Ücretleri Anlamanız Gerekir

Avukat tuttuğunuzda, ücretsözleşmenizin yazılı olması ve onu anlamanız önemlidir. Bu sayede ekstra masraflardan kaçınmış olursunuz. Sürekli bir şeyler içim masraf çıkaran bir avukata sahipseniz o zaman yanlış kişiyle anlaştınız demektir. 

Avukatların ve MüşterilerinYükümlülükleri

Avukatın Yükümlülükleri:

 • Sorumlu olduğunu kabul etme,
 • Size gerçeğisöyleme,
 • İşlerin ne zaman olması gerektiğini açıklama,
 • Davanda neyin önemli olduğunu söyleme,
 • Maliyetlerin ne olacağını tahmin etme,
 • Çeşitli stratejilerin maliyet etkinliğini analiz etmenize yardımcı olma,
 • Gecikmeleri veya tarih değişikliklerini açıklama,
 • Davanızın değerinin ne olduğunu açıklama,
 • Duruşmaya karşı yargılamaya gitme risklerini açıklama,

Müşterilerin Avukatın Yükümlülükleri:

 • Yapmayı kabul ettiğin şeyleri takip etme,
 • ·Olayların yazılı bir özetini ve kronolojisini hazırlayabilme,
 • Avukatınıza her şeyi anlatma,
 • Avukatınızın söylediklerinizi gizli tutmakla yükümlü olduğunu anlama,
 • Avukatınızı yeni gelişmelerden haberdar etme,
 • Avukatınızın zamanına ve programına saygı gösterme,
 • İstenen bilgileri hemen sağlama,
 • Müsait olup olmayacağınızı avukatınıza bildirme,
 • Yasal eğitim gerektirmeyen konular yardım.

Bir avukata sahip olmak iyi bir şeydir ama işini bilen bir avukata sahip olmak kurtarıcıdır!

Etiketler