Ses Kaydı Veya Video Görüntü Kayıtları Delil Niteliği Taşır Mı?

Ses Kaydı Veya Video Görüntü Kayıtları Delil Niteliği Taşır Mı?

Hukuksal açıdan uygun elde edilen gizli video ve fotoğraflar, gizli ses kaydı ve benzeri deliller davalarda ve ceza yargılamalarında delil niteliği taşımaktadır. Ancak sistematik olarak delil elde etmek için habersizce alınan videolar, ses kayıtları hukuka aykırı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle video kaydı delil olur mu sorusu için hukuka uygunluğuna bakılmalıdır.

Hukuksal uyuşmazlıkların olduğu davalarda hukuka aykırı verilen deliller dikkate alınmayacaktır. Örneğin boşanma davası ve alacak davası gibi davalarda hukuka uygunluk önceliktir.

Ses kaydı Yargıtay kararı ile delil sayılıp sayılmaması konusunda kesinleşir. Ancak ceza muhakemesine göre delillerin serbestliği ilkesi geçerlidir. Yani bir ceza davasında her şey delil olarak değerlendirilebildiği için ses kaydı da bunlara dahildir.

Eğer ses ve video kaydı yapan kişinin yakınları aleyhine işlenen suç tesadüfen gerçekleşmiş ise bu ses ve görüntü kayıtları delil olarak kullanılabilir. İzinsiz telefon kaydı yapan kişi kanıtların kaybolmasını engellemek için makamlara bu kayıtları sunuyor ve güvence altına almak istiyorsa da delil olarak kabul edilebilir.

Özel hukuk davalarında da kişinin haklılığını kanıtlamak için sadece bir defaya mahsus olarak yapılan kayıtlar da mahkemelerce delil niteliği taşımaktadır.

Bilinmesi gereken en önemli bilgilerden biri de özel dedektiflik bürolarının sistematik olarak elde ettiği ses kayıtlarının ve video görüntülerinin suç sayılmasıdır.